Åbningstider

Åbningstiderne er mandag-torsdag kl. 6.30-16.30, fredag kl 6.30-14.30

Der vil være mulighed for morgenmad fra kl 7.00-8.00.

I kan aflevere barnet fra kl 6.30 alle dage og indtil kl 9, medmindre andet er aftalt, da vi er glade for at gå morgentur eller tage på tur.

Pris

Prisen for pasning bliver reguleret hvert år pr. 1/1

Din/jeres egenbetaling pr. 1/1 2020 = 2.658 kr

Tilskud fra kommunen udgør i 2020, 6942 kr og indbetales på din/jeres konto.

Egenbetalingen samt tilskuddet fra kommunen (9600 kr) betales månedsvis forud, dvs de overføres til min konto den sidste bankdag i mdr i forgående måned. Jeg beskattes af den fulde betaling.

Der inbetales 12 mdr om året, dette gælder også ved ferie, sygdom og fridage. Forældre skal selv sørge for pasning ved sygdom eller ferie/fridage.

Det er simpelt at søge tilskud, dette gøres via selvbetjening på kommunens hjemmeside: http://www.solrod.dk/borger/0-18-aar/dagtilbud/privat-pasning

Hvad skal medbringes

I skal selv sørge for at medbringe bleer og skumklude hver mandag, så der er nok til resten af ugen.

I skal ligeledes medbringe barnevogn til at sove i, dyne/voksipose, barnevognssele samt evt. sovedragt, sutter og sovebamse. Barnevognen kan stå her mandag-fredag.

I skal sørge for der er skiftetøj i barnets kasse, samt overtøj og sko efter årstiden/vejrforholdende.

Ferie

Jeg har ferie 6 uger om året, samt jeg optjener en halv fridag om måneden, da min åbningstid ligger på 48 timer.

Ferieplanen vil være gældende et år ad gangen pr 1/1. I får udleveret en ferieplan, da denne ikke vil blive lagt på hjemmesiden.

Ved sygdom

Syge børn må ikke komme i dagplejen. Hvis et barn har en smitsom sygdom, må barnet først komme, når det ikke smitter længere.
Det er vigtigt at vudere jeres børns almene tilstand.
Jeres børn kan være her, når det kan følge den daglige rytme og samtidig være aktiv i dagens aktiviteter i dagplejen, både ude og inde.
Vi ved godt, at det kan være svært, at give barnet en feberfri dag, men i det lange løb, giver det færre sygedage

Ved omgangs syge med diarré og opkast, skal barnet have 48 timer hjemme, så ikke andre bliver smittet. (Hvis vi skulle blive ramt, er det 4 familier der bliver ramt).

Ved øjenbetændelse ved vi, at man siger at det ikke smitter, fra første gang øjet bliver behandlet, det passer desværre IKKE, så mindst et døgn hjemme inden de kommer igen.

Ved halsbetændelse-lungevirus-lungebetændelse og lignende, er det anbefalet at børne bliver hjemme i 2 hele døgn på pencilen, også selvom de ikke har feber.

Børnesår-skoldkopper og.lign ændre sig hele tiden, så spørg jeres læge til råds og snak så med os omkring det.

Ved lus, skal barnet være i behandling og have de første 24 timer hjemme.

Meddel gerne sygdom inden kl 8.00, så vi har chance for at planlægge dagen.

Hvis jeg er syg sender jeg en sms aftenen inden eller senest kl 6 samme dag. I skal selv sørge for pasning ved både sygdom og ferie.